Multisalen

Priseksempel for dette lokale:

Fest med 100 gæster

 

Lokaleleje: 2500,

Rengøring: 500,-

Pris pr pers: 15,-

 

Pris i alt: 4500,-kr

 

Ved andre arrangementer, spørg efter pris.

Den store festsal/ Multisalen

er godkendt til 150pers, men kan med specialtilladelse anvendes til 200pers.


Ved mindre selskaber findes der skillevægge som kan anvendes.


Multisalen er udstyret med projektor, som også kan anvendes ved konferencer og kurser.


Multisalen er ligeledes udstyret med 16A så de fleste musikere har strøm nok.


Multisalen anvender det nye storkøkken.


Adgangen til multisalen sker gennem den smukke nye foyer og trappe, hvor der er let adgang for gangbesværede.

Gudum Sognehus  *  Toftevej 19  *  7620 Lemvig  *  TLF 22 5577 36