Bestyrelse

Follow us:

22 55 77 36          BOOKING@SOGNEHUS.DK          GUDUM@SOGNEHUS.DK

Gudum Sognehus er bygget op med en grundtanke om, at ”mange yder lidt”, det gør arbejdsopgaverne mere overkommelige.

Bestyrelsen


Formand: Henning Kristensen

Mobil: 239 39 239

E-mail:  7600henning@gmail.com

Kasserer: Jakob Tougaard

Mobil: 20 82 24 76

E-mail: Tougaard@city.dk

Økonomiansvarlig: Henrik Skov

Mobil: 21 82 08 83

2. suppleant: Karin Ravn-jonsen

Mobil: 30 33 72 27

E-mail: karin.hjemmefra@gmail.com

Udlejningsansvarlig: Helle Møbius

Mobil: 22 55 77 36

E-mail:  BOOKING@SOGNEHUS.DK

Referant: Jytte Steensen

E-mail: jjjsteensen@mail.tele.dk

Næstformand: Claus Mosekjær

E-mail: claus@fnugfri.dk

Bestyrelsesmedlem: Anders Kamstrup

Mobil: 22 72 44 09

E-mail: Anderskamstrup@hotmail.com

Gudum Sognehus  *  Toftevej 19  *  7620 Lemvig  *  TLF 22 5577 36