Bestyrelsen

Follow us:

22 55 77 36          BOOKING@SOGNEHUS.DK          GUDUM@SOGNEHUS.DK

Gudum Sognehus

Toftevej 19

7620 Lemvig

TLF 22 5577 36

Om Gudum Sognehus

Gudum Sognehus er bygget op med en grundtanke om, at ”mange yder lidt”, det gør arbejdsopgaverne mere overkommelige.

Bestyrelsen

Formand: Henning Kristensen

Mobil: 239 39 239

E-mail:  7600henning@gmail.com

Kasserer: Jakob Tougaard

Mobil: 20 82 24 76

E-mail: Tougaard@city.dk

Økonomiansvarlig: Henrik Skov

Mobil: 21 82 08 83

2. suppleant: Hanne Bjørling

Mobil: 25 37 48 89

E-mail: hanne@bjorling.dk

Udlejningsansvarlig: Helle Møbius

Mobil: 22 55 77 36

E-mail:  BOOKING@SOGNEHUS.DK

Bestyrelsesmedlem: Jytte Steensen

E-mail: jjjsteensen@mail.tele.dk

Næstformand: Claus Mosekjær

E-mail: Fnugfri@mail.dk

Referant: Dorthe Kokholm

E-mail:engholm@sport.dk


Arbejdsudvalg

Der blev på Generalforsamlingen i 2015 nedsat nogle arbejds-grupper, som skal hjælpe bestyrelsen med alle de praktiske opgaver omkring Sognehuset. Der var stor opbakning (igen) til disse grupper, så der er mange der skal lave lidt!


De grupper der blev oprettet var:


  • Aktiviteter
  • Huset inde
  • huset ude
  • PR.


 

Hvis du har en idé, forslag eller måske lyst til en helt anden gruppe, så kontakt bestyrelsen!

VIL DU VÆRE MED TIL AT HJÆLPE?

Gudum Sognehus  *  Toftevej 19  *  7620 Lemvig  *  TLF 22 5577 36