Forside

Follow us:

22 55 77 36 BOOKING@SOGNEHUS.DK GUDUM@SOGNEHUS.DK

Det er tid at tegne medlemsskab af Gudum Sognehus.

 

Det gør I, ved at indbetale 100 kr. pr. medlem i Vestjysk bank på konto nr. 7730 1420681.

Husk at anføre samtlige navne på de personer medlemskabet dækker, da medlemskabet er personligt.

 

Medlemskabet gælder frem til 31. december 2017.

 

For at have stemmeret ved vores generalforsamling den 13. marts skal du have tegnet medlemsskab af Gudum Sognehus senest den 13. februar 2017.

 

I forbindelse med vores generalforsamling, trækker vi lod blandt alle, der har tegnet

medlemsskab af Gudum Sognehus i perioden mellem 1. januar 2017 og 13. februar 2017.

Der vil blive fundet 2 vindere, som hver vil få en flaske Gudum vin.

 

Medlemmer af Gudum Sognehus leje lokaler til enkeltstående arrangementer for sognets beboere.

Lokalerne kan lejes mandag til torsdag.

Arrangementet kan max. være af 3 timers varighed.

Deltagerantal: min. 8 personer.

Pris: 25 kr. per person.

Arrangementerne kan ikke være familiebegivenheder eller festligholdelser.

GUDUM SOGNEHUS

Afholder ordinær generalforsamling.

Mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i Gudum Sognehus.

Forslag til generalforsamlingen skal stilles skriftlig til formand Henning Kristensen senest den 27. februar 2017.

 

Dagsorden

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent samt dirigentens konstatering af lovligt varsel og indkaldelse

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab - og fremlæggelse af budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag. Herunder evt. meddelelse om ændring af indskudsbeløb / kontingent

Forslag: Ændring i paragref 3: "For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man senest have tegnet medlemsskab ved generalforsamlingens begyndelse. Foreninger har 1 stemme."

6. Valg af bestyrelsesmedlemme. Henrik Skov og Hanne Bjørling er på valg. Desuden skal vælges nyt medlem for Hans Peder Krogsgaard.

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisorer, som herefter enkeltvis er på valg hhv. lige og ulige år

9. Eventuelt

Se Vedtægterne her

BOOKING

Vil du gerne booke, så ring til booking-telefonen:

22 55 77 36

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål omkring alt vedr. udlejning så se her

BILLEDER

Se billeder fra Sognehuset her

Gudum Sognehus * Toftevej 19 * 7620 Lemvig * TLF 22 5577 36